Dàn máy chạy giấy cuộn Duplex Trắng Dl từ 150G/m trở lên

Mô tả:

·         Lớp tráng phủ ngoài : 9 gm/m2)

·         Lớp tráng phủ trên: 9gm/m2)

·         Định lượng:  từ 250 gms tới 500 gms

·         Độ ẩm : 8%

 

Danh mục: